Wat we doen
Mediation als oplossing voor een conflict krijgt een steeds belangrijkere plek in onze samenleving. En terecht, mediation werkt in tegenstelling tot andere vormen van geschillenbeslechting aan artikelwatwedoenduurzame oplossingen én het verbeteren van de onderlinge relatie. Binnen de sport is mediation eerder (nog) de uitzondering dan de regel. In de sport willen we vooral winnen! Stichting Sportmediation brengt hier structureel verandering in. Mediation in de sport moet de regel zijn. Sportbelanghebbenden moeten van (sport)mediation afweten en het toepassen. Pas dan zit ons werk er op. Aan de slag!

Missie
De Stichting Sportmediation is dé organisatie die ervoor zorgt dat mediation in de sport de regel is en dat partijen in de sport in conflictsituaties worden begeleid vanuit hun werkelijke belangen naar een gezamenlijk gedragen duurzame oplossing waarbij de relatie intact blijft, vaak zelfs verbetert.

Visie
De visie van de Stichting Sportmediation is dat eerst sportmediation moet plaatsvinden, daarna zo nodig (tucht)rechtspraak. Vanuit standpunt, principe, emotie kan via begrip, (h)erkenning en belangen een duurzame oplossing gevonden worden, met inzet van gekwalificeerde sportmediators.

Strategie
De Stichting Sportmediation wil dit realiseren door:
• Belangenbehartiging en communicatie over het belang van mediation in de sport in plaats van of naast tuchtrechtspraak
• Opbouwen en delen van casuïstiek
• Deskundigheid aanbieden en opbouwen
• Inzet Ambassadeurs sportmediation

Kernwaarden
De Stichting Sportmediation staat voor zelfbeschikking, duurzaam, onpartijdig, vertrouwelijk, deskundig in sportmediaton.

Sportmediators
De sportmediators voldoen aan strenge opleidings- en kwaliteitseisen, zijn officieel MfN/ADR geregistreerd, weten hoe de sportwereld werkt en zijn daar aanvullend in (bij)geschoold. De sportmediators zijn deskundig in het begeleiden van gesprekken en onderhandelingen bij conflicten. Zij zorgen er vooral voor dat de communicatie tussen partijen (weer) op gang komt en veelal (volledig) hersteld wordt. Zij begeleiden de gesprekken en het proces, zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en (ver)oordelen niet. En bemoeien zich niet met de inhoud van het conflict. De partijen zijn daar zelf deskundig in.

Gratis met ons kennismaken?
Bel dan snel T 085 2017 886.